EL TOLL - L'ALBERCA

ZONA RESIDENCIAL

– Superfície total: 400.000 m2.
– Planejament (Ordenació): Vetges Tú Mediterrània S.L.
– Programa: Nous Espais Torrent, S.A.
– Projecte Urbanització: Arin S.L.
– Projecte Reparcel·lació: Prodein Urbanismo,S.L.
– Obres d’Urbanització: COMSA.
– Inici obres: 2004.
– Fi obres: 2007