Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Assessorament emprenedors

En coordinació amb l’empresa municipal IDEAT, este servici pretén assessorar i facilitar als emprenedors de Torrent sobre les gestions i tramitacions necessàries per a iniciar una activitat.

Des de Nous Espais s’oferix un assessorament tècnic relacionat, principalment, amb les condicions bàsiques i indispensables que ha de reunir un local en funció de l’activitat que es pretenga implantar, i complementàriament, s’informa sobre la tramitació administrativa oportuna per a autoritzar l’activitat i les obres necessàries d’adequació del local, si és el cas, segons la reglamentació vigent.