Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Serveis Nous Espais Torrent

Saluda

El dret a una vivenda digna i adequada és un dret fonamental sobre el qual s’assenta la societat actual. Els poders públics han de vetlar per l’accés a este dret de tots els ciutadans.

L’Ajuntament de Torrent, a través de la seua empresa pública, Nous Espais Torrent, S.A., sempre ha treballat per a garantir a tots els ciutadans del seu municipi este dret fonamental.

En l’actualitat, les polítiques en matèria d’habitatge i sòl reorienten els seus objectius, prioritzant clarament els assumptes relacionats amb la rehabilitació, la regeneració i la renovació urbanes, el lloguer l’estalvi d’energia i la sostenibilitat.

Convençuts de la necessitat d’este canvi, és voluntat municipal, ser pioners en estes iniciatives, oferint al ciutadà diversos servicis per a facilitar i agilitzar l’aplicació de les recents reformes legislatives.

En este sentit, es detalla en esta pàgina web, la relació dels servicis que Nous Espais Torrent, S.A. està desenrotllant, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats que demanden hui els ciutadans de Torrent.