Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Nous Espais Torrent

Nous Espais Torrent, SA és una empresa pública municipal, de caràcter unipersonal i mitjà propi del seu soci únic l’Ajuntament de Torrent.

constituïda el novembre de 1999, amb capital íntegrament municipal, ha desenvolupat des de tal data diferents projectes i gestions, sent una eina àgil i molt útil per al consistori torrentí per l’envergadura dels seus projectes, per l’interès social dels serveis que presta a la ciutadania i per l’eficàcia en la gestió.

Nous Espais Torrent, S.A. desenvolupa la seva activitat pública empresarial de forma coordinada amb els serveis municipals de l’Ajuntament de Torrent per tal de prioritzar situar la ciutat a l’alçada de les grans ciutats de la nostra geografia dotant els seus ciutadans la major qualitat de vida desitjable i possible.

Com a empresa instrumental de l’Ajuntament de Torrent, gestiona i executa qualsevol projecte que aquell li encomani, dins del seu objecte social, en la línia de fer de Torrent, com a ciutat harmoniosa en la convivència ciutadana i respectuosa amb el medi ambient que és, un poble en continu creixement i desenvolupament amb l’ineludible i necessari acoblament a l’entorn i la realitat vital dels seus propis veïns.

Ubicades les seves dependències al centre històric de la ciutat, davant de l’emblemàtica Torre, les seves oficines estan obertes als ciutadans per a la consulta i gestió de diferents tràmits, principalment pel que fa a habitatge, jardineria i urbanisme, estenent la seva activitat a un variat catàleg de serveis dinterès col·lectiu ciutadà.