Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Servei Municipal de Jardineria

TELÈFON DIRECTE JARDINERIA: 96-155 15 09

En l’actualitat, i des de que Nous Espais Torrent, S.A. comença la gestió del Servici de Jardineria Municipal, el manteniment de les zones verdes de la ciutat es desenvolupa amb una escala jeràrquica de professionals en la matèria que organitzen els treballs, realitzen un seguiment correcte del seu compliment i execució, i analitzen cuidadosament diàriament l’estat dels parcs i jardins, els seus problemes i la seua resolució. Això passa per comptar amb un equip de jardineria format per encarregats de zones, oficials de jardineria, peons especialistes i jardiners.

Segons dades del document “Torrent Gran Ciutat”, la superfície de zones enjardinades que es mantenen en l’actualitat per Nous Espais Torrent, S.A. en el nucli urbà és d’aproximadament 241.424,07 m2, a la qual cosa se suma la superfície de jardins del sector terciari d’El Toll-l’Alberca amb una superfície aproximada de 27.337 m2, i el Vedat amb 551.198,45 m².

Des d’agost de 2013 cal afegir a estes superfícies les zones verdes del Sector-7 amb 8.000 m2, quedant d’esta manera centralitzat, en el Servici de Jardineria de Nous Espais, el manteniment de totes les superfícies enjardinades de la ciutat de Torrent, amb un total de 827.959,52 m2.

El Servici de Jardineria Municipal atén les incidències que plantegen els ciutadans de Torrent , i que arriben a les nostres oficines pels mitjans següents: Programa de Gestió d’incidèncias en la Via Pública (GIVP), accesible des de la web de l’Ajuntament (www.torrent.es), telèfon, visita, correu electrònic o notificació a l’Ajuntament (TDIC).

Per a atendre estes incidències d’una forma directa el Servici de Jardineria posa a disposició dels ciutadans l’esmentat Programa de Gestió d’Incidències en la Via Pública (GIVP) (enllaç directe açí), a més d’un telèfon de contacte (96 155 15 09) i un correu electrònic (jardineria@nousespais.es). També a les oficines centrals de l’empresa, situades en Plaça Major, 31.

També posem a disposició dels ciutadans les nostres oficines del carrer Perelló, 21-A, en el Polígon Industrial Mas del Jutge de Torrent, per a qualsevol consulta que vullguen realitzar.

Les incidències es van resolent per orde d’arribada i/o urgència en la resolució, i es van intercalant amb la programació setmanal de les tasques a realitzar en les distintes zones verdes de la ciutat.