Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, publicada en el BOE, el 10 de desembre de 2013, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

En Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 8 d’abril, es va publicar la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l’Ajuntament de Torrent va aprovar la seua pròpia Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització (B.O.P. 6 març 2015). NOUS ESPAIS TORRENT, S.A., Societat Anònima creada en 1999 per l’Excm. Ajuntament de Torrent, en compliment dels dictats de les assenyalades lleis i a fi de garantir la transparència de la seua activitat, ha dissenyat un portal de transparència, per a l’accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, i també la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística per part dels ciutadans i veïns interessats a conèixer la gestió de l’empresa.

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL

B. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

C. INFORMACIÓ JURÍDICA