Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Oficina Centre Històric (PEPRI)

Oficina Tècnica del PEPRI i Atenció al Ciutadà

Este servici vetlarà per la recuperació i dinamització del Casc Històric de Torrent, tant a nivell formal, per mitjà de la rehabilitació d’edificis i espais urbans, com a nivell social i econòmic per mitjà de la implantació de nous equipaments i servicis i per mitjà de l’impuls de l’activitat comercial de la zona.

  • Difusió i promoció del contingut del PEPRI Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Centre Històric de Torrent”, així com del “Catàleg de Béns i Espais Protegits del Centre Històric de Torrent”.

  • Assessorament i gestió de les ajudes econòmiques que existisquen per a escometre obres de rehabilitació i reforma, millora de l’accessibilitat en vivendes, eficiència energètica… tant procedents de l’Ajuntament com d’altres organismes i Administracions competents.

  • Assessorament tècnic per a l’execució d’obres de rehabilitació i reforma (propostes d’actuació i estimació de costos).