Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Oficina Antidesnonaments

MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

El Servici de Mediació Hipotecària per a la Vivenda Habitual naix per conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A. amb l’Ilustre Col·legi d’Advocats de València(ICAV), i comença a prestar-se en la Seu de Nous Espais Torrent S.A. en el mes de Març de 2012.

Posteriorment, en Gener de 2013, el conveni es fa extensiu també a la Diputació de València, per a la prestació d’Assessorament Jurídic, Mediació, Intermediació i Negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

Basant-se en l’esmentat conveni, Nous Espais Torrent S.A. atendrà també, a més dels casos que afecten veïns de Torrent, els procedents dels municipis adscrits al seu partit judicial i adherits a l’esmentat Conveni: Paiporta, Alaquás i Aldaia.

Per a sol·licitar el servici és necessari agafar cita prèvia acudint a les nostres oficines (Plaça Major, 31, telèfon del Servici 96-156 54 56 opció 1 Oficina de Vivenda), per a així poder ser atesos pels lletrats, advocats especialitzats en mediació, en l’horari assignat –tots els divendres de l’any excepte festius, al matí- i que són designats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, des del CMICAV (Centre de Mediació de l’ICAV).