ExpedientPublicacionsObjecteTipus de contracteEstatDetalles
05.59/2030.07/01/22PLACE 27-06-2022Manteniment d'instal·lacions anti intrusió centres docents públics de TorrentObresOBERTVORE DETALLS
05.60/3073.01/01/22 PLACE 28-06-22 Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipalSubministramentsOBERTVORE DETALLS
05.60/3055.01/01/21PLACE 24-11-21Subministrament combustible parc mòbil i maquinària Nous Espais Torrent, S.A.SubministramentsTANCATVORE DETALLS
05.54/1159.01/01/20PLACE 15-03-2021Instal·lació d'ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A.ObresTANCATVORE DETALLS
05.60/3006.01/01/21PLACE 22-02-2021Subministrament material fontaneria i reg per al servei de JardineriaSubministramentsTANCATVORE DETALLS
05.51/1115.01/20PLACE 14-12-2020Redacció Programa d'Actuació Integrada i Projecte de Reparcel·lació Parc Central-3. Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.58/1230.01/20PLACE 14-12-20Servei de podes casc urbà de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.54/1154.01/01/20PLACE 31-01-2020Contractació del servei d'auditoria financera de la societat per als exercicis 2020, 2021 i 2022ServicisTANCATVORE DETALLS
05.50/1090.01/01/19PLACE 19-12-2019Contractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.48/1042.01/01/01/19PLACE 28-03-2019Subministrament de la Uniformitat 2019 per al servei de Jardineria de Torrent (València)SubministramentsTANCATVORE DETALLS
05.48/1038.01/01/01/19Web Nous Espais TorrentContractació del servei de tractaments fitosanitaris de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2019ServicisTANCATVORE DETALLS
05.46/1019.01/01/01/19Web Nous Espais TorrentSubministrament del material de fontaneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)SubministramentsTANCATVORE DETALLS
05.46/1018.01/01/01/19PLACE 23-01-2019Contractació de la prestació del servei de podes del nucli urbà de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.44/973.01/1/18 Web Nous Espais TorrentContractació de la prestació del servei de poda dels pins a l'Avinguda al Vedat de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.43/950.01/1/1/18Web Nous Espais TorrentSubministrament del vestuari i els equips de protecció individual necessaris per al servei de jardineria de Torrent a l'exercici 2018ServicisTANCATVORE DETALLS
05.39/870.01/01/17DOGV 18-12-17 y Web Nous Espais TorrentContractació de la prestació del servei de poda al nucli urbà de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.39/872.01/1/17Web Nous Espais TorrentContractació del Subministrament de combustible per als vehicles de la societat amb destinació els manteniments de la jardineria pública municipal i els col·legis públics i centres docents de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.39/866.01/1/17Web Nous Espais TorrentContractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)ServicisTANCATVORE DETALLS
05.38/845.01/1/1/17Web Nous Espais TorrentContractació del subministrament del material de fontaneria i reg per al servei de jardineria de TorrentServicisTANCATVORE DETALLS
05.38/851.01/1/1/17Web Nous Espais TorrentContractació del Servei de Tractament Fitosanitari de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2017ServicisTANCATVORE DETALLS
05.34/792.01/1/16DOCV 02-12-2016 y web Nous EspaisContractació per leasing de 8 vehicles amb destí els serveis de manteniment de la societat municipal Nous Espais Torrent, S.A.SubministramentsTANCATVORE DETALLS
05.33/774.01/1/16Web Nous Espais TorrentContractació de la prestació del servici de poda al nucli urbà de TorrentServicisTANCATVORE DETALLS
05.34/786.01/1/16Web Nous Espais TorrentContractació Auditoria financera exercicis 2016, 2017 i 2018ServicisTANCATVORE DETALLS
05.25/654.03/1/15Web Nous Espais TorrentPla de Barris 2015 – Actuacions Marxadella – Reina Sofia – Les AmèriquesObresTANCATVORE DETALLS
05.25/654.02/1/15Web Nous Espais TorrentPla de Barris 2015 - Repavimentació carrer CalvariObresTANCATVORE DETALLS
05.25/654.01/1/15Web Nous Espais TorrentPla de Barris 2015 – Repavimentació carrer Pare MéndezObresTANCATVORE DETALLS
05.23/624.04/1/14Web Nous Espais TorrentPla de Barris. Casc Antic - Poble NouObresTANCATVORE DETALLS
05.23/624.03/1/14Web Nous Espais TorrentPla de Barris - Distrito 3ObresTANCATVORE DETALLS
05.12/404.01/01/C-170/10DOCV 23-03-10 y Web Nous Espais TorrentContractació Obres d'Execució de l'Edifici Gabriela Mistra-Mco. José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO)ObresTANCATVORE DETALLS
05.14/378.01/01/09DOUE 16-07-09, BOE 28-09-09 y Web Nous Espais TorrentContractació "Estudi Informatiu del Soterrament i nova estació de la línea Fèrria València-Vilanova de Castelló en Torrent"ServicisTANCATVORE DETALLS
05.12/341.01/01/C-145/08DOCV 24-06-09 y Web Nous EspaisContractació Obres d'execució de l'edifici "Casa de la Dona" de TorrentObresTANCATVORE DETALLS
05.12/403.01/01/C-168/10DOUE 12-03-10, BOE 24-03-10 y Web Nous EspaisContractació Obres d'execució de l'Edifici M-28 de Torrent (78 VPO)ObresTANCATVORE DETALLS
05.13/357.01/01.08 C-152DOCV 29-09-2008, Web Nous Espais Torrent, Web Ayuntamiento de Torrent y Prensa Contractació Manteniment jardineria, font i millores disseny jardineria "El Toll-L'Alberca"ServicisTANCATVORE DETALLS