ExpedientePublicacionesObjetoTipo de contratoEstadoVer detalles
05.60/3174.01/23PLACE 21-12-23

Servici de podes sól urbà de Torrent (València) 2024

ServeisADJUDICATServici de podes nucli urbà de Torrent (València) 2024
05.59/2045.10/23PLACE 21-12-23

Obres de manteniment de pintura en centres docents públics de Torrent

ServeisADJUDICATObres de manteniment de pintura en centres docents públics de Torrent
05.59/2045.04/23PLACE 16-11-23

Manteniment preventiu anual, tècnic-legal, d'instal·lacions tèrmiques, de climatització i ventilació (calderes de gas, aerotèrmies, geotèrmies i aire condicionat) de 14 centres docents públics de Torrent.

ServeisADJUDICATManteniment preventiu anual, tècnic-legal, d'instal·lacions tèrmiques, de climatització i ventilació (calderes de gas, aerotèrmies, geotèrmies i aire condicionat) de 14 centres docents públics de Torrent.
05.60/3120.01/01/23PLACE 23-02-23

Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)

SubministramentsOBERTSubministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)
05.51/1114.02/01/23PLACE 23-02-23

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent»

ServeisADJUDICATServei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent»
05.59/2030.09/01/22PLACE 01-12-22

Servei manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València)

ServeisADJUDICATServei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València)
05.60/3117.01/22PLACE 01-12-22

Servei de podes sól urbà de Torrent (València)

ServeisADJUDICATServei de podes sòl urbà de Torrent (València) 2023
05.59/2027.02/22PLACE 15-07-22

Adquisición de plataforma salvaescaleras

SubministramentsADJUDICATAdquisició de plataforma salvaescales
05.60/3073.02/01/22PLACE 15-07-22

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment restringit

SubministramentsADJUDICATAdquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal - Procediment Restringit
05.60/3073.01/01/22PLACE 28-06-22

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal

SubministramentsTANCATAdquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal
05.59/2030.07/01/22PLACE 27-06-2022

Manteniment d'instal·lacions anti intrusió centres docents públics de Torrent

ObresTANCATManteniment d'instal·lacions anti intrusió centres docents públics de Torrent
05.54/1159.01/01/20PLACE 15-03-2021

Instal·lació d'ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A.

ObresTANCATInstal·lació d'ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A.
05.60/3006.01/01/21PLACE 22-02-2021

Subministrament material fontaneria i reg per al servei de Jardineria

SubministramentsTANCATSubministrament material fontaneria i reg per al servei de Jardineria
05.58/1230.01/20PLACE 01-12-22

Servei de podes sól urbà de Torrent (València)

ServeisTANCATServei de podes sól urbà de Torrent (València)
05.51/1115.01/20PLACE 14-12-2020

Redacció Programa d'Actuació Integrada i Projecte de Reparcel·lació Parc Central-3. Torrent (Valencia)

ServeisTANCATRedacció Programa d'Actuació Integrada i Projecte de Reparcel·lació Parc Central-3. Torrent (Valencia)
05.50/1090.01/01/19PLACE 19-12-2019

Contractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)

ServeisTANCATContractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)
05.48/1042.01/01/01/19PLACE 28-03-2019

Subministrament de la Uniformitat 2019 per al servei de Jardineria de Torrent (València)

SubministramentsTANCATSubministrament de la Uniformitat 2019 per al servei de Jardineria de Torrent (València)
05.46/1019.01/01/01/19Web Nous Espais Torrent

Subministrament del material de fontaneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)

SubministramentsTANCATSubministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)
05.48/1038.01/01/01/19Web Nous Espais Torrent

Contractació del servei de tractaments fitosanitaris de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2019

ServeisTANCATContractació del servei de tractaments fitosanitaris de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2019
05.46/1018.01/01/01/19PLACE 23-01-2019

Contractació de la prestació del servei de podes del nucli urbà de Torrent (València)

ServeisTANCATContractació de la prestació del servei de podes del nucli urbà de Torrent (València)
05.44/973.01/1/18Web Nous Espais Torrent

Contractació de la prestació del servei de poda dels pins a l'Avinguda al Vedat de Torrent (València)

ServeisTANCATContractació de la prestació del servei de poda dels pins a l'Avinguda al Vedat de Torrent (València)
05.43/950.01/1/1/18Web Nous Espais Torrent

Subministrament del vestuari i els equips de protecció individual necessaris per al servei de jardineria de Torrent a l'exercici 2018

SubministramentsTANCATSubministrament del vestuari i els equips de protecció individual necessaris per al servei de jardineria de Torrent a l'exercici 2018
05.39/870.01/01/17DOGV 18-12-17 y Web Nous Espais Torrent

Contractació de la prestació del servei de poda al nucli urbà de Torrent (València)

ServeisTANCATContractació de la prestació del servei de poda al nucli urbà de Torrent (València)
05.39/872.01/1/17 Web Nous Espais Torrent

Contractació del Subministrament de combustible per als vehicles de la societat amb destinació els manteniments de la jardineria pública municipal i els col·legis públics i centres docents de Torrent (València)

SubministramentsTANCATContractació del Subministrament de combustible per als vehicles de la societat amb destinació els manteniments de la jardineria pública municipal i els col·legis públics i centres docents de Torrent (València)
05.39/866.01/1/17Web Nous Espais Torrent

Contractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)

ServeisTANCATContractació de la prestació del servei de recollida de restes vegetals procedents de la gestió del manteniment de la jardineria pública de Torrent (València)
05.38/845.01/1/1/17Web Nous Espais Torrent

Contractació del subministrament del material de fontaneria i reg per al servei de jardineria de Torrent

SubministramentsTANCATContractació del subministrament del material de fontaneria i reg per al servei de jardineria de Torrent
05.38/851.01/1/1/17Web Nous Espais Torrent

Contractació del Servei de Tractament Fitosanitari de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2017

ServeisTANCATContractació del Servei de Tractament Fitosanitari de les palmeres al nucli urbà de Torrent (València) a l'exercici 2017
05.34/792.01/1/16Web Nous Espais Torrent

Contractació per leasing de 8 vehicles amb destí els serveis de manteniment de la societat municipal Nous Espais Torrent, S.A.

SubministramentsTANCATContractació per leasing de 8 vehicles amb destí els serveis de manteniment de la societat municipal Nous Espais Torrent, S.A.
05.33/774.01/1/16Web Nous Espais Torrent

Contractació de la prestació del servici de poda al nucli urbà de Torrent

ServeisTANCATContractació de la prestació del servici de poda al nucli urbà de Torrent
05.34/786.01/1/16Web Nous Espais Torrent

Contractació Auditoria financera exercicis 2016, 2017 i 2018

ServeisTANCATContractació Auditoria financera exercicis 2016, 2017 i 2018
05.25/654.03/1/15Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris 2015 – Actuacions Marxadella – Reina Sofia – Les Amèriques

ObresTANCATPla de Barris 2015 - Actuacions Marxadella - Reina Sofia - Les Amèriques
05.25/654.02/1/15Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris 2015 – Repavimentació carrer Calvari

ObresTANCATPla de Barris 2015 - Repavimentació carrer Calvari
05.25/654.02/1/15Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris 2015 - Repavimentació carrer Calvari

ObresTANCATPla de Barris 2015 - Repavimentació carrer Calvari
05.25/654.01/1/15Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris 2015 – Repavimentació carrer Pare Méndez

ObresTANCATPla de Barris 2015 - Repavimentació carrer Pare Méndez
05.23/624.04/1/14Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris. Casc Antic - Poble Nou Pla de Barris. Casc Antic - Poble Nou

ObresTANCATPla de Barris. Casc Antic - Poble Nou Pla de Barris. Casc Antic - Poble Nou
05.23/624.03/1/14Web Nous Espais Torrent

Pla de Barris – Districte 3

ObresTANCATPla de Barris - Distrito 3
05.12/403.01/01/C-168/10DOUE 12-03-10, BOE 24-03-10 y Web Nous Espais

Contractació Obres d'execució de l'Edifici M-28 de Torrent (78 VPO)

ObresTANCATContractació Obres d'execució de l'Edifici M-28 de Torrent (78 VPO)
05.12/404.01/01/C-170/10DOCV 23-03-10 y Web Nous Espais Torrent

Contractació Obres d'Execució de l'Edifici Gabriela Mistra-Mco. José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO) José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO)

ObresTANCATContractació Obres d'Execució de l'Edifici Gabriela Mistra-Mco. José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO) José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO)
05.14/378.01/01/09DOUE 16-07-09, BOE 28-09-09 y Web Nous Espais Torrent

Contractació «Estudi Informatiu del Soterrament i nova estació de la línia Fèrria València-Villanova de Castelló a Torrent»

ServeisTANCATContractació "Estudi Informatiu del Soterrament i nova estació de la línea Fèrria València-Vilanova de Castelló en Torrent"
05.12/341.01/01/C-145/08DOCV 24-06-09 y Web Nous Espais

Contractació Obres d'execució de l'edifici "Casa de la Dona" de Torrent

ObresTANCATContractació Obres d'execució de l'edifici "Casa de la Dona" de Torrent
05.13/357.01/01.08 C-152DOCV 29-09-2008, Web Nous Espais Torrent, Web Ayuntamiento de Torrent y Prensa

Contractació Manteniment jardineria, font i millores disseny jardineria "El Toll-L'Alberca"

ServeisTANCATContractació Manteniment jardineria, font i millores disseny jardineria "El Toll-L'Alberca"