human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Nou PGOU

L’Ajuntament de Torrent va encomanar a Nous Espais Torrent els TREBALLS TÈCNICS per a la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.

Fins ara s’han realitzat els treballs següent:

  • Refosa normativa del vigent PGOU de 1990 i de les seues 23 modificacions.
  • Document Consultiu per al nou PGOU.

Pendent tot d’aprovació municipal.