Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Assessorament tècnic al ciutadà per a la ejecució d'obres de rehabilitació i reforma

Este servici pretén fomentar les actuacions encaminades a la rehabilitació i reforma de vivendes i xicotets locals, a fi d’adequar-los a la reglamentació vigent en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica. En este sentit es posa a disposició del ciutadà un servici d’assessorament tècnic per a valorar les possibles vies d’intervenció, el seu abast, l’estimació de costos econòmics, així com possibles subvencions que puguen obtindre’s per a sufragar les obres i la resta de gastos.

En esta línia de treball, esta societat ha firmat un conveni amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a promoure activitats que fomenten la rehabilitació del parc de vivendes de la localitat.

Este conveni s’articula entre l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), per part del Consell, i Nous Espais Torrent, S.A., empresa municipal de l’Ajuntament de Torrent; i establix el marc de col·laboració entre les entitats, per a promoure i fomentar la rehabilitació de vivendes.