Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Rehabilita i Lloga

L’Ajuntament de Torrent a través de l’empresa pública municipal Nous Espais Torrent SA, ha creat el programa REHABILITA I LLOGA.

El dit programa té els següents OBJECTIUS:

  • Rehabilitació / adequació de vivendes buides del Centre Històric, que es troben en mal estat, cedides pel propietari per al seu reintroducció en el mercat de lloguer.
  • Permet la regeneració de població del Centre Històric i en altres barris de la ciutat.
  • Aquest programa generarà una bossa de vivendes en adequades condicions d’habitabilitat destinades al lloguer per a col·lectius singulars.
  • Serveix al seu torn com a generador d’ocupació i riquesa en el municipi.

.

PROGRAMA

El programa distingeix dos línies d’actuació generals, no obstant cada cas ha de tindre una línia d’actuació personalitzada ja que les condicions econòmiques-personals del propietari, l’estat de la vivenda així com la finalitat del lloguer (grup a què es destina) pot variar segons cada cas.

1. Rehabilitació de vivenda

El supòsit d’un propietari que posa a disposició del programa una vivenda que requereix una intervenció global, projectada i dirigida per tècnic competent.

2. Adequació de vivenda

El propietari que posa a disposició del programa una vivenda que requereix una adequació perquè la dita vivenda puga disposar de les condicions mínimes d’habitabilitat exigides per al lloguer.

METES A ACONSEGUIR

És un programa dirigit a tots els veïns de Torrent, que té com a finalitat principal augmentar el número de vivendes de lloguer, dinamitzant la rehabilitació del parc de vivendes del centre històric que actualment estan tancades.

Aquest programa augmentarà la disponibilitat de vivendes dignes per a col·lectius més desfavorits.

El programa pretén ser una ferramenta de gestió que oferisca una seguretat i confiança als propietaris perquè posen la seua vivenda en el mercat de lloguer.

El programa està dissenyat per a oferir als ciutadans (propietaris-inquilins) en el termini d’un mes vivendes disponibles en el mercat de lloguer.