human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment Restringit

Expedient 05.60/3073.02/01/22
Anunci PLACE 15-07-22
Tipus de contracte Subministraments
Estat ADJUDICAT
Data i hora de publicació a la web 15/07/2022 09:00:00

Diligència: Per a fer constar que en data 14/07/22 va ser declarada deserta la concurrència convocada per a l’adquisició d’un camió bolquet i és per això que aprove el plec de condicions que seguirà el procediment restringit per a l’obtenció del mateix objecte del contracte,publicats en el seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç AÇÍ).

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

P.D. Ac Cº Admon. 20/06/22

El termini de presentació de sol·licituds de participació finalitzarà el divendres 29 de juliol de 2022, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclaració contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., en el telèfon 96-1565456, o mitjantçant correu electrónic en sarav@nousespais.es