human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

AVÍS IMPORTANT AJUDES DE LLOGUER GENERALITAT VALENCIANA

AVÍS IMPORTANT: SUSPENSIÓ DE TERMINIS DE SOL·LICITUD D’AJUDES I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA D’HABITATGE

En aplicació de la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de sol·licituds en matèria d’habitatge.

No es preocupe si té un tràmit pendent, no es considerarà incomplit el termini, com a mínim durant els pròxims 15 dies. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència la declaració de l’estat d’alarma.

Pot fer consulta telefònica en 012 / 96 386 60 00 i telemàtica en ajudeslloguer@gva.es