human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

CAMPANYA 2020-2021: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

Durant la tardor es posa en marxa la campanya d’actuació per prevenir l’aparició de la processionària del pi a jardins, escoles i altres instal·lacions públiques.
Els darrers anys s’ha detectat una afecció a l’eruga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) superior a les altres èpoques. Les afeccions i les molèsties als veïns de Torrent han augmentat de manera considerable, i han requerit l’atenció dels serveis municipals per frenar-ne les conseqüències.
La millor manera d’evitar l’aparició de les borses i posteriorment de les erugues consisteix en la realització de tractaments preventius. El Servei de Jardineria Municipal des de l’any 2016 va intensificar i millorar el sistema d’aplicació dels tractaments preventius respecte als anys anteriors, apostant per tecnologia automàtica en lloc de manual que es prestava els darrers anys. La nova maquinària ofereix millors resultats que la manual i, a més, té l’avantatge que el producte utilitzat millora la salut de les espècies tractades.
Els resultats obtinguts han estat molt positius, havent-se tractat més de 1.500 pins en campanyes anteriors, havent-se reduït considerablement les incidències per processionària rebudes als serveis municipals.
Durant aquesta campanya 2020-2021 Nous Espais continuarà treballant en aquest sentit, per evitar tenir als nostres carrers, parcs i zones públiques en general aquesta plaga.
La societat municipal, Nous Espais Torrent S.A., tenint en compte la gran incidència que la plaga ha presentat al municipi, ha estudiat les possibilitats de tractament tant per a les àrees públiques com per donar un servei als particulars que oferint garanties d’èxit, tingui un cost raonable amb les condicions de seguretat necessàries. Con este planteamiento, se presenta, como ya se hizo los 4 últimos años, la “CAMPANYA 2020-2021: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI”
Com que hi ha nombroses propietats privades que tenen pins que en molts casos recauen en part sobre la via pública, Nous Espais ofereix el tractament d’endoteràpia contra la processionària per a les parcel·les privades. Oferint aquest servei es va aconseguir durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, que molts particulars que fins aquell moment no havien tractat els seus pins ho van fer i amb això aconseguir evitar l’aparició d’erugues a pins i parcel·les de particulars que puguin passar a la via pública i afectar qualsevol veí.
Per a la lluita contra aquesta eruga, el tractament mitjançant endoteràpia que es proposa és efectiu entre els mesos de setembre fins a mitjans de gener, com a límit, per això, el termini de presentació de sol·licituds s’ha fixat del 28 de setembre al 27 de octubre. Els tècnics del servei de jardineria es posaran en contacte amb els particulars que vulguin aplicar el tractament a la seva parcel·la per fer una visita dinspecció, orientar el particular sobre la viabilitat del mateix i acordar la data corresponent. Un cop el particular hagi abonat el cost establert del servei, es farà l’aplicació.
INFORMACIÓ: Servei de Jardineria Tfs. 961551509 / 961565456
Correus electrònics: jardineria@nousespais.es / nousespais@nousespais.es