CAMPANYA 2023-2024: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

Durant la tardor es posa en marxa la campanya d’actuació per prevenir l’aparició de la processionària del pi a jardins, escoles i altres instal·lacions públiques.
Els darrers anys s’ha detectat una afecció a l’eruga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) superior a les altres èpoques. Les afeccions i les molèsties als veïns de Torrent han augmentat de manera considerable, i han requerit l’atenció dels serveis municipals per frenar-ne les conseqüències.
La millor manera d’evitar l’aparició de les borses i posteriorment de les erugues consisteix en la realització de tractaments preventius. El Servei de Jardineria Municipal des de l’any 2016 va intensificar i millorar el sistema d’aplicació dels tractaments preventius respecte als anys anteriors, apostant per tecnologia automàtica en lloc de manual que es prestava els darrers anys. La nova maquinària ofereix millors resultats que la manual i, a més, té l’avantatge que el producte utilitzat millora la salut de les espècies tractades.
Els resultats obtinguts han sigut molt positius, havent-se tractat més de 1.700 pins en campanyes anteriors, havent-se reduït considerablement les incidències per processionària rebudes en els serveis municipals.
Durant esta campanya 2023-2024 Nous Espais continuarà treballant en aquest sentit, per a evitar tindre en els nostres carrers, parcs i zones públiques en general aquesta plaga.
La societat municipal, Nous Espais Torrent S.A., tenint en compte la gran incidència que la plaga ha presentat al municipi, ha estudiat les possibilitats de tractament tant per a les àrees públiques com per donar un servei als particulars que oferint garanties d’èxit, tingui un cost raonable amb les condicions de seguretat necessàries. Amb aquest plantejament, es presenta, com ja es va fer els 5 últims anys, la “CAMPANYA 2023-2024: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI.”
Com que hi ha nombroses propietats privades que tenen pins que en molts casos recauen en part sobre la via pública, Nous Espais ofereix el tractament d’endoteràpia contra la processionària per a les parcel·les privades. Oferint aquest servei es va aconseguir durant els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, que molts particulars que fins a aqueix moment no havien tractat els seus pins el van fer i amb això aconseguir evitar l’aparició d’erugues en pins i parcel·les de particulars que puguen passar a la via pública i afectar qualsevol veí.
Per a la lluita contra aquesta eruga, el tractament mitjançant endoteràpia que es proposa és efectiu entre els mesos de setembre fins a mitjan gener, com a límit, per això el termini de presentació de sol·licituds s’ha fixat del 30 d’octubre al 30 de novembre. Els tècnics del servei de jardineria es posaran en contacte amb els particulars que vulguen aplicar el tractament a la seua parcel·la per fer una visita d’inspecció, orientar el particular sobre la viabilitat del mateix i acordar la data corresponent. Una vegada que el particular haja abonat el cost establit del servei es procedirà a fer l’aplicació.
INFORMACIÓ: Servei de Jardineria Tfs. 961551509 / 961565456
correus electrónics: jardineria@nousespais.es / nousespais@nousespais.es