human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Contractació del servei d’auditoria financera de la societat per als exercicis 2020, 2021 i 2022

Expedient 05.54/1154.01/01/20
Anunci PLACE 31-01-2020
Tipus de contracte Serveis
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 03/02/2020 0:00:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SUPER-SIMPLIFICAT, DEL SERVEI D’AUDITORIA FINANCERA DE LA SOCIETAT PER ALS EXERCICIS 2020, 2021 I 2022”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç aquí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el divendres 14 de febrer del 2020, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 961.565.456, o mitjançant correu electrònic a nousespais@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________