Contractació per leasing de 8 vehicles amb destí els serveis de manteniment de la societat municipal Nous Espais Torrent, S.A.

Expedient05.34/792.01/1/16
AnunciWeb Nous Espais Torrent
Tipus de contracteSubministraments
EstatTANCAT
Data i hora de publicació a la web23/11/2016 13:00:00

L’empresa municipal NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.U. en data 17 d’octubre de 2016 ha iniciat els tràmits per a la contractació per LEASING DE 8 VEHICLES AMB DESTI ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SOCIETAT.

A continuació es trova l’oportuna informació, terminis i documentació (els plecs que regiran l’esmentada contractació) per a concórrer a la licitació.

Signat: Immaculada Amat Martínez

Consellera Delegada de Nous Espais Torrent, S.A.

_________

  • 13/01/2017: Publicació Comunicació apertura pliques al procediment.