Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET

Conveni amb la Universitat Catòlica

És un servicio públic i gratuït que oferix Nous Espais Torrent, que té com a finalitat gestionar el lloguer de vivendes en la ciutat. Els propietaris de les vivendes posen a disposició d’esta agència els seus pisos i l’Ajuntament és qui busca arrendatari i es preocupa de tots els tràmits burocràtics.

La gestió pública del lloguer beneficia tant el propietari del pis com a l’inquilí, ja que des de l’Ajuntament es vetla pels drets d’ambdós ciutadans, evitant d’esta manera les reticències a llogar ja que han de complir-se totes les condicions de qualitat. Torrent genera una gran bossa de pisos en lloguer per a garantir d’esta manera l’accés a una vivenda de qualitat.

Nous Espais Torrent, S.A. i la Universitat Catòlica de València, han firmat un conveni amb la intenció de facilitar l’accés a vivendes de lloguer als estudiants i personal de la Universitat que ho sol·liciten.

BORSA D’ HABITATGES

* El servici és completamente gratuït.
* Busca de vivenda segons necessitat de l’interessat.
* Orientació sobre el mercat de lloguer del municipi, preu per zones, servicis, metro, etc.
* Totes les vivendes oferides complixen amb el que preveu l’article 18 de la Llei de vivenda de la Comunitat Valenciana –normativa tècnica-, a més disposaran d’un segur de llar (continent).

* Comprobació de l’estat general de la vivenda, per mitjà d’inventari detallat d’efectes i dossier amb fotografies digitals de la vivenda.

* Tramitació i elaboració del contracte. Seguiment de la seua execució.
* Conciliació i mediació en la resolució dels conflictes que puguen sorgir amb el propietari durant la vigència del contracte.
* Informació i suport en qualsevol gestió que necessite l’estudiant de qualsevol administració municipal durant la vigència del contracte.

Ciutat de Torrent

* Capital de la comarca de l’Horta Sud, s’ha convertit en els últims anys en una de les ciutats més poblades de la geografia valenciana.
* La població de dret en data octubre 2013 en el terme de Torrent és de 81.402 habitants.
* Màxima proximitat a la Universitat Catòlica de València.
* Àmplies zones verdes i esportives.
* A 15 minuts del centre de la ciutat de València amb servici de metro i autobús.
* Varietat de comerç detallista així com centres comercials.
* Centres mèdics.