human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

II PLA D'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER A L'AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC DE LA GENERALITAT

La Generalitat Valenciana ha convocat Concurs per a l’adquisició d’habitatge per incrementar el parc públic de la Generalitat i destinar-los al lloguer, donant resposta a situacions d’emergència habitacionals.

En el següent enllaç, podeu trobar tota la informació relativa a l’esmentat Concurs.

http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-laedificacion/concurs-2020