human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

DOCUMENT RESUM ORDRE TMA/336/2020

S’adjunta document resum de la ”Ordre TMA/336/2020″ on s’incorporen: 

1) Els programes d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID 19 en els lloguers d’habitatge habitual.  

2) Substitueix el programa d’ajudes  a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual pel  programa de “Ajudes a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual , persones sense llar i unes altres especialment vulnerables”.

3) Es modifica el programa de foment del parc d’habitatge en lloguer.