human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

MANTENIM EL SERVICI D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I ATENCIÓ FAMILIAR I VEÏNAL

“Degut a la emergència sanitària i a les mesures de confinament obligatori, el Servici d’Intermediació Hipotecària i Mediació Familiar no es prestarà presencialment, però atendran les seus consultes a través del correu electrónic. Per a allò, envie la seua consulta amb el seu nom, cognoms i teléfon de contacte al correu electrónic nosusespais@nouespais.es. La seua consulta serà enviada al Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de València (CMICAV) i un mediador col·legiat contactarà amb vosté per a resoldre el seu problema.

Si té dificultats per a pagar la seua hipoteca, o necessita resoldre un conflicte familiar o de convivència, fiques en contacte amb el servici de Mediación.