human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

 

Manteniment d’instal·lacions anti intrusió centres docents públics de Torrent

Expedient05.59/2030.07/01/22
AnunciPLACE 27-06-2022
Tipus de contracteObres
EstatADJUDICAT
Data i hora de publicació a la web27/06/2022 15:00:00

L’empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ANTI INTRUSIÓ EN CENTRES ESCOLARS DE TORRENT”, publicats en el seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contratación del Estado” (enllaç AÇÍ).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 25 de juliol de 2022, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a cristinao@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.