Expedient05.23/624.04/1/14
AnunciWeb Nous Espais Torrent
Tipus de contracteObres
EstatTANCAT
Data i hora de publicació a la web19/09/2014 0:00:00

Torrent, 19 de septiembre de 2014

Estimats senyors contractistes:

L’Ajuntament de Torrent a través de la seua empresa pública Nous Espais Torrent S.A. està executant les obres del Pla de Barris – 2014, que comprenen obres i treballs per a millorar la qualitat urbana dels barris de la Ciutat.

En breu hauran d’iniciar-se els treballs i obres corresponents als barris CASC ANTIC i POBLE NOU, sobre els quals els tècnics de Nous Espais han redactat els corresponents Projecte Tècnic i Plecs de Condicions del contracte d’obra, disponibles en obert en esta pàgina web de Nous Espais: www.nousespais.es

Els invitem a participar en el procediment per a la contractació de la dita obra, al fi de la qual podran consultar la documentació en la present web de Nous Espais, o passant per la nostra Oficina en Torrent, Plaça Major, número 31, a partir del pròxim dia 22 de setembre.

El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà a les 13.00 h del dia 6 d’octubre de 2014.

Per a resoldre qualsevol dubte o aclariment podrà contactar amb el Servici Tècnic de Nous Espais, en el telèfon 96 156 54 56, o a través de correu electrònic en:

– Sara Vicens: sarav@nousespais.es

– Cristina Oltra: cristinao@nousespais.es

Sense un altre particular de moment, els saluda atentament:

Signat: Mª Luisa Martínez Ros

Consellera Delegada de Nous Espais Torrent S.A.