Icono | human Versión Accesible | es Otros idiomas
PortalNET
Exercici 2015

Cuadre resum contractes: Obres, servicis i suministres

Contractes manteniment col·legis

Contractes Pla de Barris

Contractes d’administració general i servicis

Exercici 2016

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2016

Estadístiques de Procediments de Contractació en 2016

Exercici 2017

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2017

Estadístiques de Procediments de Contractació en 2017

Exercici 2018

Estadístiques Procediment de Contractació 2018

Contractes d’obres, servicis i subministres de 2018

Exercici 2019

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2019

Exercici 2020

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2020 I

Contractes d’obres, servicis i subministraments 2020 II

Exercici 2021

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 3er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2021 4t trim.

Contractes Prórrogues i Majors 2021.

Exercici 2022

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 3er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2022 4t trim.

Contractes Prórrogues Majors i Menors Especials 2022.

Diligència esmena tancament annual contractes 2022.

Exercici 2023

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 1er trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 2n trim.

Contractes d’obres, serveis i subministraments 2023 3er trim.

Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació dels servicis d’assessorament jurídics, mediació, intermediació i de negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual

Acord de col·laboració per a la comanda de Gestió entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais per a la gestió de l’Oficina d’Atenció del Centre Històric

Conveni regulador de la Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d’Educació infantil i primària, d’Educació especial i d’Adults de Torrent

Adenda al conveni regulador de la comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d’Educació infantil i primaria, d’Educació especial i d’Adults de Torrent. Maig 2016_Instal·lacions

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent per a la gestió del programa de lloguer social

Conveni col·laboració entre l’empresa pública municipal Nous Espais Torrent i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació en locals de Nous Espais Torrent S.A.U. del servici de mediació en assumptes civils relatius a la vivenda habitu

Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de l’Edificació i Nous Espais Torrent per a l’ús i difusió de la Web

Conveni de col·laboració per al foment de la rehabilitació de vivendes entre Nous Espais Torrent i l’Institut Valencià de l’Edificació

Protocol d’actuació entre la Conselleria de medi ambient, aigua, urbanisme i vivenda de la Generalitat Valenciana, Promotors públics de vivenda de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de l’Edificació per a l’aplicació del perfil de qualitat espe

Conveni de col·laboració entre Nous Espais S.A. i la Universitat Catòlica de València

Conveni marc regulador de les relacions econòmic-financeres entre l’Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A.

Conveni de col·laboració entre Nous Espais Torrent, S.A.U. i la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària, S.A. (SAREB), per a la cessió d’habitatge destinat al lloguer assequible