human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS AJUDES LLOGUER 2020

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori publica “RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del director general d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, les ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge i del Programa d’ajudes al lloguer per a joves”, en el qual s’assenyala el termini de presentació de sol·licituds des del dimecres 26 de febrer fins al dimarts 31 de març, tots dos inclusivament.

L’Ajuntament de Torrent, a través de la seua empresa pública Nous Espais Torrent, ajuda als ciutadans en la informació prèvia i l’ompliment de la sol·licitud, així com en la presentació de la mateixa a través del servei de finestreta única del TDIC.

L’horari d’atenció d’aquest servei serà de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores en les oficines de Nous Espais Torrent (Plaza Mayor, 31), del 26 de febrer fins al 31 de març, tots dos inclusivament.

Més informació i accés al tràmit telemàtic:

http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-convocatories-2020