human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

PUBLICADA RESOLUCIÓ DE BONO JOVE

Les sol·licituds l’estat de les quals és complet NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

Les sol·licituds l’estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d’aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l’endemà d’aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s’aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14ª “instrucció” de l’ORDRE 3/2022 citada anteriorment.

El termini s’inicia el dia 8 i finalitza el 21 de setembre de 2022.

________________________________________________________

Més informació en la documentació adjunta i els següents enllaços:

Pàgina Conselleria Bono Lloguer Jove 2022 puntxe açí.

Pàgina Conselleria consulta de resolucions puntxe açí.