SEGURETAT I RISC D'INCENDI EN EDIFICIS RESIDENCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Oficina d'Informació en l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE)


Nous Espais queda a la disposició de la ciutadania per a atendre consultes relacionades amb seguretat i risc d’incendi en edificis residencials de la localitat.

Esta atenció està enfocada a rebre les inquietuds de la població i oferir informació a les comunitats de propietaris, particulars i professionals, sempre en la línia de les directrius que vagen facilitant les administracions competents i organismes oficials.

 https://comunica.gva.es/es/detalle?id=379883823&site=373431293