human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València)

Expedient05.59/2030.09/01/22
AnunciPLACE 01-12-22
Tipus de contracteServeis
EstatADJUDICAT
Data i hora de publicació en la web02/12/2022 09:15:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES -BAIXA TENSIÓ- DELS CENTRES DOCENTS DE TORRENT (VALÈNCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dimecres 04 de gener de 2023, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a cristinao@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________