human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servici de podes sól urbà de Torrent (València) 2024

Expedient05.60/3174.01/23
AnunciPLACE 21-12-23
Tipus de contracteServeis
EstatADJUDICAT
Data i hora de publicació a la web22/12/2022 12:20:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE PODES EN EL SÒL URBÀ DE TORRENT (VALÈNCIA) 2024”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dimecres 22 de gener de 2024, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, SA, al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a sarav@nousespais.es.

Signat: José F. Gozalvo Llácer

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________