human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei de manteniment preventiu anual, tècnic-legal, d’instal·lacions tèrmiques, de climatització i ventilació (calderes de gas, aerotèrmies, geotèrmies i aire condicionat) de 14 centres docents públics de Torrent.

Expedient 05.59/2045.04/01/23
Anunci PLACE 16-11-23
Tipus de contracte Serveis
Estat OBERT
Data i hora de publicació a la web 16/11/2023 13:40:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL, TÈCNIC-LEGAL, D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ (CALDERES DE GAS, AEROTÈRMIES, GEOTÈRMIES I AIRE CONDICIONAT) DE 14 CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE TORRENT”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 18 de desembre de 2023, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a cristinao@nousespais.es.

Signat: José F. Gozalvo Llácer

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________