human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei de podes sól urbà de Torrent (València)

Expedient05.60/3117.01/22
AnunciPLACE 01-12-22
Tipus de contracteServeis
EstatADJUDICAT
Data i hora de publicació a la web01/12/2022 14:30:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PODES EN EL SÒL URBÀ DE TORRENT (VALENCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dimecres 04 de gener de 2023, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, SA, al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a sarav@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________