human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent»

Expedient05.51/1114.02/01/23
AnunciPLACE 23-02-23
Tipus de contracteServeis
EstatADJUDICAT
Data i hora de publicació a la web23/02/2023 12:15:00

L’empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ I DIRECCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ «SECTOR 6 MARXADELLA DE TORRENT”, publicats en aquesta pàgina web i en el seu Perfil del Contractant de la «Plataforma de Contractació de l’Estat» (enllaç ací).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el divendres 24 de març de 2023, a les 13:00h.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________