human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Adquisició de plataforma salvaescales

Expedient 05.59/2027.02/22
Anunci PLACE 15-07-22
Tipus de contracte Subministraments
Estat ADJUDICAT
Data i hora de publicació en la web 15/07/2022 13:30:00

D. FRANCISCO J. ARNAU ROIG, DNI 52.634.486-K, CONSELLER DELEGAT DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A., DECLARA:

1r) Que el present expedient baix número 05.59/2027.02/01/01/22 que té per objecte l’adquisició amb destinació al Centre d’Adults (Carrer Marco de Torrent) d’una plataforma salvaescales, és de tramitació URGENT.

2n): Que els terminis, en el procés de tramitació, seran els establits en l’article 119 de la LCSP.

Tota la documentació i tramitació oportuna, es troba publicada en aquesta pàgina, així com al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç AÇÍ).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dijous 28 de juliol de 2022, a les 14:00h

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a cristinao@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.