Contractació de la prestació del servei de podes del nucli urbà de Torrent (València)

Expedient05.46/1018.01/01/01/19
AnunciPLACE 23-01-2019
Tipus de contracteServeis
EstatTANCAT
Data i hora de publicació a la web23/01/2019 0:00:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat el “Plec de Condicions que han de Regir la Contractació de la prestació del servei de podes al nucli urbà de Torrent (València)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de contractació de l’Estat” (enlace aquí)

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el divendres 8 de febrer de 2019, a les 14.00 h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, SA, al telèfon 961.565.456, o mitjançant correu electrònic a nousespais@nousespais.es.

Signat: Immaculada Amat Martínez

Consellera Delegada de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________

01/03/2019: Publicada Acta obertura de pliques.

04/03/2019: Publicada Proposta dadjudicació.

28/03/2019: Publicada Resolució Adjudicació.

2 Responses

  1. Puede utilizar un software de gestión para padres para guiar y supervisar el comportamiento de los niños en Internet. Con la ayuda de los siguientes 10 software de administración de padres más inteligentes, puede rastrear el historial de llamadas de su hijo, el historial de navegación, el acceso a contenido peligroso, las aplicaciones que instalan, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *