human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Subministrament combustible parc mòbil i maquinària Nous Espais Torrent, S.A.

Expedient05.60/3055.01/01/21
AnunciPLACE 24-11-21
Tipus de contracteSubministraments
EstatTANCAT
Data i hora de publicació a la web24/11/2021 14:30:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DELS VEHICLES AMB DESTINACIÓ ALS SERVEIS DE MANTENIMENT: JARDINERIA PÚBLICA I COL·LEGIS PÚBLICS DE TORRENT (VALÈNCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç AQUÍ).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 20 de desembre del 2021, a les 13:30h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, SA, al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a sarav@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

______________________________________

21/12/2021: Publicat Informe de Proposicions presentades.

11/02/2022: Publicats:

– Delegacions funcions secretari.

– Acta Obertura Ofertes Sobre B.

– Informe Valoracions Ofertes Sobre B.

– Acta Obertura Ofertes Sobre A.

– Informe Valoracions Ofertes Sobre A.

– Proposta dadjudicació.

– Resolució dadjudicació.