human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)

Expedient 05.60/3120.01/01/23
Anunci PLACE 23-02-23
Tipus de contracte Subministraments
Estat OBERT
Data i hora de publicació a la web 23/02/2023 11:45:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE LLANTERNERIA I REG NECESSARI PER Al SERVEI DE JARDINERIA DE TORRENT (VALÈNCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el divendres 10 de març de 2023, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, SA, al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a sarav@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________