2n ANY AJUDES LLOGUER GVA 2022

2n ANY CONCESSIÓ AJUDES LLOGUER GVA 2022 AJUDA LLOGUER GVA Per a l‘abonament de l’ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l’accés a l’ajuda, per la qual cosa les persones beneficiàries hauran d’aportar Sol·licitud de pagament de […]

AJUDES PLA RENHATA 2023

AJUDES PLA RENHATA 2023 En el DOGV del dia 27 de gener de 2023 han eixit publicades les ajudes del Pla Renhata 2023 (subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge). La convocatòria quedarà oberta a partir de l’1 de febrer, tal […]

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS En el DOGV del dia 3 febrer de 2023 han eixit publicades les ajudes del IEEV.CV (ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis). RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es […]

LLISTAT PROVISIONAL AJUDES LLOGUER GVA 2022

PUBLICAT LLISTAT PROVISIONAL AJUDES LLOGUER GVA 2022 TERMINI PER A PRESENTAR DOCUMENTACIÓ I ESMENA DEL 28/11 AL 13/12 Més informació i seguiment de la sol·licitud fent click açí Aportació documental per al programa d’ajudes al lloguer de vivenda. Convocatòria 2022 LLISTAT PROVISIONAL Novembre 22 TORNAR

CAMPANYA 2022-2023: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

CAMPANYA 2022-2023: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI Durant la tardor es posa en marxa la campanya d’actuació per prevenir l’aparició de la processionària del pi a jardins, escoles i altres instal·lacions públiques.Els darrers anys s’ha detectat una afecció a l’eruga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) superior a les altres èpoques. Les […]

APORTACIÓ REBUTS AJUDA LLOGUER GVA 2022

TERMINI APORTACIÓ REBUTS AJUDES LLOGUER GVA 2022 TERMINI APORTACIÓ DE REBUTS JUSTIFICATIUS LLOGUER (base 16.2ª Orde 4/2022) Aportació rebuts corresponents a mensualitats de 2022, terminis 1º/2022 En el moment de presentació de la sol·licitut Entrega de rebuts. Els rebuts des de gener de 2022 o data d’inici del contracte (si esta fora posterior) fins el […]

PUBLICAT LLISTAT PROVISIONAL 2º BONO LLOGUER JOVE

PUBLICAT LLISTAT PROVISIONAL Nº 2 DE BONO JOVE NOU: Es publica amb data 4 d’octubre de 2022 la “Llista n.º 2 de sol·licituts completes i les incompletes” que han sigut presentades des del dia 7 de juny fins el dia 9 de juny de 2022 inclosos. El termini per a formular alegacions, aportar documentació i/o […]

RESOLUCIÓ BONO LLOGUER JOVE

PUBLICADA RESOLUCIÓ DE BONO JOVE Les sol·licituds l’estat de les quals és complet NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades. Les sol·licituds l’estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per incomplir-se els requisits […]