human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Obres de manteniment de pintura en centres docents públics de Torrent

Expedient 05.59/2045.10/01/23
Anunci PLACE 21-12-23
Tipus de contracte Obres
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 22/12/2023 12:00:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE PINTURA EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE TORRENT”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat”(enllaç açí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 22 de gener de 2024, a les 13:00h.

Podrán resolver cualquier duda o aclaración contactando con Nous Espais Torrent, S.A., en el teléfono 96-1565456, o mediante correo electrónico en cristinao@nousespais.es.

Signat: José F. Gozalvo Llácer

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________