human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Redacció Programa d’Actuació Integrada i Projecte de Reparcel·lació Parc Central-3. Torrent (Valencia)

Expedient 05.51/1115.01/20
Anunci PLACE 14-12-2020
Tipus de contracte Serveis
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web

15/12/2020 10:00:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA I PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE PARC CENTRAL-3 A TORRENT (VALÈNCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç aquí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 11 de gener del 2021, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a soledade@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________