human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei de podes sól urbà de Torrent (València)

Expedient 05.58/1230.01/20
Anunci PLACE 01-12-22
Tipus de contracte Serveis
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 15/12/2020 10:30:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRATACIÓN POR CONCURSO PÚBLICO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODAS EN EL CASCO URBANO DE TORRENT (VALENCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat”(enllaç açí).

El plazo de presentación de ofertas finalizará el lunes 11 de enero de 2021, a las 13:00h.

Podrán resolver cualquier duda o aclaración contactando con Nous Espais Torrent, S.A., en el teléfono 96-1565456, o mediante correo electrónico en soledade@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________