human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Servei de podes casc urbà de Torrent (València)

Expedient 05.58/1230.01/20
Anunci PLACE 14-12-20
Tipus de contracte Serveis
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 15/12/2020 10:30:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODES AL CASC URBÀ DE TORRENT (VALÈNCIA)”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç aquí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dilluns 11 de gener del 2021, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a soledade@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

____________________________________________

07/01/2021: Publicat Subsanación error model presentació ofertes.

13/01/2021: Publicat Informe de Proposicions presentades.

26/01/2021:

· Acta obertura pliques.

· Documentació administrativa sobre únic.

· Valoració tècnica proposicions.

11/03/2021: Resolució d’adjudicació

28/04/2022: Pròrroga Contracte