human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

Instal·lació d’ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A.

Expedient 05.54/1159.01/01/20
Anunci PLACE 15-03-2021
Tipus de contracte Obres
Estat TANCAT
Data i hora de publicació a la web 15/03/2021 17:30:00

L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR I OBRES COMPLEMENTÀRIES, A LES OFICINES CENTRALS DE LA SOCIETAT PÚBLICA NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.”, publicats en aquesta pàgina web i al seu Perfil del Contractant de la “Plataforma de Contractació de l’Estat” (enllaç aquí).

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el divendres 16 d’abril del 2021, a les 13:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 96-1565456, o mitjançant correu electrònic a cristinao@nousespais.es.

Signat: Francisco J. Arnau Roig

Conseller Delegat de Nous Espais Torrent S.A.

______________________________________