Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)

Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València) Expedient 05.60/3120.01/01/23 Anunci PLACE 23-02-23 Tipus de contracte Subministraments Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 23/02/2023 11:45:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL […]

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent»

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent» Expedient 05.51/1114.02/01/23 Anunci PLACE 23-02-23 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 23/02/2023 12:15:00 L’empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ […]

Servei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València)

Servei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València) Expedient 05.59/2030.09/01/22 Anunci PLACE 01-12-22 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació en la web 02/12/2022 09:15:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ […]

Servei de podes sòl urbà de Torrent (València) 2023

Servei de podes sól urbà de Torrent (València) Expedient 05.60/3117.01/22 Anunci PLACE 01-12-22 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 01/12/2022 14:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PODES EN EL SÒL URBÀ DE […]

Adquisició de plataforma salvaescales

Adquisició de plataforma salvaescales Expedient 05.59/2027.02/22 Anunci PLACE 15-07-22 Tipus de contracte Subministraments Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació en la web 15/07/2022 13:30:00 D. FRANCISCO J. ARNAU ROIG, DNI 52.634.486-K, CONSELLER DELEGAT DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A., DECLARA: 1r) Que el present expedient baix número 05.59/2027.02/01/01/22 que té per objecte l’adquisició amb destinació […]

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment Restringit

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment Restringit Expedient 05.60/3073.02/01/22 Anunci PLACE 15-07-22 Tipus de contracte Subministraments Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 15/07/2022 09:00:00 Diligència: Per a fer constar que en data 14/07/22 va ser declarada deserta la concurrència convocada per a l’adquisició d’un camió bolquet i és […]

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal Expedient 05.60/3073.01/01/22 Anunci PLACE 28-06-22 Tipus de contracte Subministraments Estat TANCAT Data i hora de publicació a la web 28/06/2022 13:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN CAMIÓ VOLQUET PER AL SERVEI DE JARDINERIA MUNICIPAL A TORRENT […]

Manteniment d’instal·lacions anti intrusió centres docents públics de Torrent

Manteniment d’instal·lacions anti intrusió centres docents públics de Torrent Expedient 05.59/2030.07/01/22 Anunci PLACE 27-06-2022 Tipus de contracte Obres Estat AVALUACIÓ Data i hora de publicació a la web 27/06/2022 15:00:00 L’empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ANTI INTRUSIÓ EN CENTRES […]

Subministrament combustible parc mòbil i maquinària Nous Espais Torrent, S.A.

Subministrament combustible parc mòbil i maquinària Nous Espais Torrent, S.A. Expedient 05.60/3055.01/01/21 Anunci PLACE 24-11-21 Tipus de contracte Subministraments Estat TANCAT Data i hora de publicació a la web 24/11/2021 14:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE […]

Instal·lació d’ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A.

Instal·lació d’ascensor i obres complementàries a oficines centrals de Nous Espais Torrent, S.A. Expedient 05.54/1159.01/01/20 Anunci PLACE 15-03-2021 Tipus de contracte Obres Estat TANCAT Data i hora de publicació a la web 15/03/2021 17:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE […]