Servici de podes nucli urbà de Torrent (València) 2024

Servici de podes sól urbà de Torrent (València) 2024 Expedient 05.60/3174.01/23 Anunci PLACE 21-12-23 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 22/12/2022 12:20:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE PODES EN EL SÒL URBÀ […]

Obres de manteniment de pintura en centres docents públics de Torrent

Obres de manteniment de pintura en centres docents públics de Torrent Expedient 05.59/2045.10/01/23 Anunci PLACE 21-12-23 Tipus de contracte Obres Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 22/12/2023 12:00:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE MANTENIMENT […]

Manteniment preventiu anual, tècnic-legal, d’instal·lacions tèrmiques, de climatització i ventilació (calderes de gas, aerotèrmies, geotèrmies i aire condicionat) de 14 centres docents públics de Torrent.

Servei de manteniment preventiu anual, tècnic-legal, d’instal·lacions tèrmiques, de climatització i ventilació (calderes de gas, aerotèrmies, geotèrmies i aire condicionat) de 14 centres docents públics de Torrent. Expedient 05.59/2045.04/01/23 Anunci PLACE 16-11-23 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 16/11/2023 13:40:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha […]

Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València)

Subministrament del material de llanterneria i reg necessari per al servei de jardineria de Torrent (València) Expedient 05.60/3120.01/01/23 Anunci PLACE 23-02-23 Tipus de contracte Subministraments Estat OBERT Data i hora de publicació a la web 23/02/2023 11:45:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL […]

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent»

Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’urbanització i direcció de l’obra d’urbanització «Sector 6 Marxadella de Torrent» Expedient 05.51/1114.02/01/23 Anunci PLACE 23-02-23 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 23/02/2023 12:15:00 L’empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ […]

Servei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València)

Servei Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques baixa tensió dels centres docents de Torrent (València) Expedient 05.59/2030.09/01/22 Anunci PLACE 01-12-22 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació en la web 02/12/2022 09:15:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ […]

Servei de podes sòl urbà de Torrent (València) 2023

Servei de podes sól urbà de Torrent (València) Expedient 05.60/3117.01/22 Anunci PLACE 01-12-22 Tipus de contracte Serveis Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 01/12/2022 14:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PODES EN EL SÒL URBÀ DE […]

Adquisició de plataforma salvaescales

Adquisició de plataforma salvaescales Expedient 05.59/2027.02/22 Anunci PLACE 15-07-22 Tipus de contracte Subministraments Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació en la web 15/07/2022 13:30:00 D. FRANCISCO J. ARNAU ROIG, DNI 52.634.486-K, CONSELLER DELEGAT DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A., DECLARA: 1r) Que el present expedient baix número 05.59/2027.02/01/01/22 que té per objecte l’adquisició amb destinació […]

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment Restringit

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal – Procediment Restringit Expedient 05.60/3073.02/01/22 Anunci PLACE 15-07-22 Tipus de contracte Subministraments Estat ADJUDICAT Data i hora de publicació a la web 15/07/2022 09:00:00 Diligència: Per a fer constar que en data 14/07/22 va ser declarada deserta la concurrència convocada per a l’adquisició d’un camió bolquet i és […]

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal

Adquisició camió bolquet servei jardineria pública municipal Expedient 05.60/3073.01/01/22 Anunci PLACE 28-06-22 Tipus de contracte Subministraments Estat TANCAT Data i hora de publicació a la web 28/06/2022 13:30:00 L´empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat les bases que regiran la “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN CAMIÓ VOLQUET PER AL SERVEI DE JARDINERIA MUNICIPAL A TORRENT […]